Kalendář akcí

Září

 • 24.-27.9. - Týden
 • hodových písní a tradic

Říjen

 • 31.10. - Třídní schůzky
 •              Halloween - soutěž MISS - dýně
 • "Páťáci čtou prvákům" - čtenářský projekt
 • "Podzimní malování na chodníky"

Listopad

 • 1.11. - Vyhlášení Miss dýně
 • 6.11. - Bobřík informatiky - celostátní soutěž
 • 12. 11. - Pedagogická rada
 • 24. 11. - Vystoupení 5. třídy pro seniory


Prosinec

 • 1. 12. - Dílničky Klubu rodičů
 • 5.12. - Mikulášské koledování
 • 8. 12. - Vystoupení žáků 3. a 4. třídy na jarmarku
 • 10. 12. Beseda nad knihami se scénickým čtení - akce MěK Uherské Hradiště
 • 21.12. - Vánoční besídka

Leden

 • 9.1. - konzultační odpoledne
 • 12.1.- "Ples rodičů"
 • 28.1. - Pedagogická rada
 • 31.1. - Pololetní vysvědčení

Únor

 • 1.2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • 12.2. - Exkurze v pekárně Topek (1.a 3. třída)
 • 18.2. - Svět 3D - interaktivní výstava
 • 25.2. - 1. 3. - JARNÍ PRÁZDNINY

Březen

 • 7.3. - Městské divadlo Zlín - "Královna Koloběžka"
 • 13.3. - Rozhlédni se - dopravní program
 • 25.-26.3. - Ochutnávka ovoce a zeleniny (doprovodný program "Ovoce do škol")
 • 29.-30.3. - Noc s Andersenem dětí čtenářského kroužku - Obecní knihovna

Duben

 • 9.4. - Zápis dětí do 1. třídy
 • 25.4. - Den země ve Starém Městě

Květen

 • 3.5. - Slet čarodějnic s výukou žonglování

Červen
Oficiální stránky ZŠ Topolná
web by: icard.cz