5.třída

Třídní učitelka Mgr. Jana Gregorová

Rozvrh hodin


1. hodina

8.00 – 8.45

2. hodina

8.55 – 9.40

3. hodina

10.00 – 10.45

4. hodina

10.55 – 11.40

5. hodina

11.50 – 12.35

6. hodina

12.50 – 13.35

7. hodina

13.45 – 14.30


Pondělí

ČJ

VL

M

HV

PŘÍNAB

Úterý

ČJ

M

AJ

TV


VV

VV


Středa

ČJ

VL

M

TV

AJ
Čtvrtek

ČJ

ČJ

M

AJ
Pátek

M

AJ

ČJ

ČJANGLICKÝ JAZYK

Od 23. – 30.3

Učebnice str57, cv.5 – do sešitu

Ps – str.45 celá + 46, 47

Od 30.3. – 6.4.

  1. Vypsat slovíčka lekce 5 – včetně culture
  2. Učebnice str 60, přečíst text – žlutý dole, odpověz na otázky ve cv 1. Odpovědi napiš do sešitu.
  3. PS str 50,51
  4. Přílohy – Test č1 – vyplnit,  City – vytisknout a vlepit do sešitu (úkol na 14 dní – vyber 10 objektů a napiš jejich polohu. Kde se nacházejí.
  5. Najdi stránky www.projectonlinepractise.com

Základní škola Topolná

5. třída -  učební plán na 16. – 20. března 2020

(vypracovala Mgr. Jana Kvapilíková)

MATEMATIKA  

- všeobecné opakování, opakování písemného dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy

- desetinné zlomky, pojem desetinné číslo a jeho zápis, des. číslo na číselné ose

Geometrie -  opakování obvodu čtverce a obdélníku, užití ve slovních úlohách

PŘÍRODOVĚDA – společenstva živých organismů – společenství lesa, vody, pole, okolí lidských obydlí

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – kresba tužkou – nakresli svůj pokoj


                             5. třída – učební plán na 23.-27. března 2020

MATEMATIKA   

-všeobecné opakování, opakování jednotek délky, slovní úlohy

 -procvičování desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel

Geometrie – opakování obvodu čtverce a obdélníku

PŘÍRODOVĚDA – společné znaky organismů, lidské tělo – vývoj člověka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – volná kresba podle fantazie

PRACOVNÍ VÝCHOVA – vystřižení a slepení papírové skládanky do přírodovědy (lidské tělo)5. třída – učební plán na 30. března – 3. dubna 2020

MATEMATIKA – všeobecné opakování, opakování jednotek času, opakování písemného dělení dvojcicer. dělitelem, procvičování desetinných čísel

Geomterie – nové učivo - obsah čtverce a obdélníku, opakování obvodů čtverce a obdélníku a osové souměrnosti

PŘÍRODOVĚDA – lidské tělo – kostra, pozorování jarní přírody, opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – fotografie – detail probouzející se jarní přírody

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz