5.třída

Třídní učitelka Mgr. Jana Gregorová

Rozvrh hodin


1. hodina

8.00 – 8.45

2. hodina

8.55 – 9.40

3. hodina

10.00 – 10.45

4. hodina

10.55 – 11.40

5. hodina

11.50 – 12.35

6. hodina

12.50 – 13.35

7. hodina

13.45 – 14.30


Pondělí

ČJ

VL

M

HV

PŘÍNAB

Úterý

ČJ

M

AJ

TV


VV

VV


Středa

ČJ

VL

M

TV

AJ
Čtvrtek

ČJ

ČJ

M

AJ
Pátek

M

AJ

ČJ

ČJ

Základní škola Topolná

VEŠKERÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY, PROCVIČOVACÍ ÚKOLY, VIDEA, ONLINE ODKAZY, PREZENTACE, WEBOVÉ PORTÁLY, ….,  JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY V EMAILOVÉ KOMUNIKACI


5. třída -  učební plán -  16. března – 20. března 2020


ČESKÝ JAZYK

-rozlišování druhů zájmen – opakování a procvičování, úkoly z pracovních sešitů, učebnice

 • Skloňování osobních zájmen
 •   já, ty, se – tabulka v učebnici

PAMATOVAT : se píše ve 2. a 4.pádu (2 písmena)

                                               mně se píše ve 3. a 6. pádu (3 písmena

 • Sloh – vytváření plakátu

VLASTIVĚDA

 • Kraje ČR – opakování


MATEMATIKA  

- všeobecné opakování, opakování písemného dělení dvojciferným dělitelem, slovní  

- desetinné zlomky, pojem desetinné číslo a jeho zápis, des. číslo na číselné ose

Geometrie -  opakování obvodu čtverce a obdélníku, užití ve slovních úlohách

PŘÍRODOVĚDA – společenstva živých organismů – společenství lesa, vody, pole, okolí lidských obydlí

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – kresba tužkou – nakresli svůj pokoj


                            

5. třída – učební plán -  23. března -27. března 2020

ČESKÝ jAZYK

 • Ke skloňování zájmen se vrátíme až při prezenční výuce
 • Téma tohoto týdne ČÍSLOVKY

Rozlišujeme 4 druhy číslovek: základní, řadové, druhové, násobné

 • Úkoly v učebnici, pracovním sešitě, na webu,


ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování učiva

 • učebnice str57, cv.5 – do sešitu
 • Ps – str.45 celá + 46, 47


VLASTIVĚDA

 • pokračujeme v krajích
 • odkaz na webové stránky, na kterých najdete spoustu zajímavostí, pověstí o jednotlivých krajích http://regiony.lusa.cz/ - soutěž o NEJ (nejstrašidelnější, nejhezčí, nejoblíbenější) pověst. Stačí si vybrat jednu pověst z celé České republiky
 • Přečti Moravskoslezský kraj,  Zlínský kraj


MATEMATIKA   

-všeobecné opakování, opakování jednotek délky, slovní úlohy

 -procvičování desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel

Geometrie – opakování obvodu čtverce a obdélníku

PŘÍRODOVĚDA – společné znaky organismů, lidské tělo – vývoj člověka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – volná kresba podle fantazie

PRACOVNÍ VÝCHOVA – vystřižení a slepení papírové skládanky do přírodovědy (lidské tělo)5. třída – učební plán - 30. března – 3. dubna 2020


ČESKÝ JAZYK

 • Téma tohoto týdne ČÍSLOVKY – pokračování, skloňování

Rozlišujeme 4 druhy číslovek: základní, řadové, druhové, násobné- OPAKOVÁNÍ z minulého týdne


 • SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH – procvičení při prezenčním studiu,


Učebnice, tabulka

Číslovky dva, dvě, oba, obě – pozor na 3. a 7. pád – dvěma, oběma

Nepoužívat dvěmi , oběmi , to je špatně!

                        

Učebnice, tabulka

Číslovky tři, čtyři – pozor na 7. pád – třemi, čtyřmi


Učebnice Číslovky pět       devadesát devět,


7. pád – s pěti, devadesáti devíti

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Vypsat slovíčka lekce 5 – včetně culture
 2. Učebnice str 60, přečíst text – žlutý dole, odpověz na otázky ve cv 1. Odpovědi napiš do sešitu.
 3. PS str 50,51
 4. Přílohy – Test č1 – vyplnit,  City – vytisknout a vlepit do sešitu (úkol na 14 dní – vyber 10 objektů a napiš jejich polohu. Kde se nacházejí.
 5. Najdi stránky www.projectonlinepractise.com


VLASTIVĚDA

 • pokračujeme v krajích
 • odkaz na webové stránky, na kterých najdete spoustu zajímavostí, pověstí o jednotlivých krajích http://regiony.lusa.cz/ -  Už sis našel/našla svou oblíbenou pověst J?
 • Tento týden nás čekají 3 kraje:         Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj

Tipy pro cestovní


MATEMATIKA – všeobecné opakování, opakování jednotek času, opakování písemného dělení dvojcicer. dělitelem, procvičování desetinných čísel

Geomterie – nové učivo - obsah čtverce a obdélníku, opakování obvodů čtverce a obdélníku a osové souměrnosti

PŘÍRODOVĚDA – lidské tělo – kostra, pozorování jarní přírody, opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – fotografie – detail probouzející se jarní přírody

5. třída -  učební plán -  6. dubna – 8. dubna 2020


ČESKÝ JAZYK

 • téma týdne  Slovesa – opakování, pracovní sešit
 • připomenutí  hesla pro přístup na web proskoly.cz
 • po přihlášení v sekci Český jazyk zvolit procvičování vyjmenovaných slov - cvičení


ANGLICKÝ JAZYK

 • Youtube vyhledat  Easter traditions in Great Britain

                                       Easter in the UK

pracovní listy,  velikonoční tematika


VLASTIVĚDA

 • Kraje ČR – opakování


MATEMATIKA  

 • Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády
 • využití výukového pořadu UčíTelka na ČT2PŘÍRODOVĚDA – kostra  člověka,  základní informace + popis kostry


PRACOVNÍ VÝCHOVA – podle potřeb rodičů a možností se zapojit např. do domácího úklidu, prací na zahrádce, pečení, vaření apod.


 VÝTVARNÁ VÝCHOVA – výroba velikonoční kraslice nebo  jarní/velikonoční  dekoraci či výzdoby.

5. třída -  učební plán -  13. dubna  – 17. dubna 2020

KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE PROBÍHÁ NA MOBILNÍ APLIKACI MESSENGER

ČESKÝ JAZYK

 Slovesný způsob

 • opakování 4. ročníku, video z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=26pn88HttBs,
 • učivo tohoto týdne: procvičování  oznamovací a rozkazovací způsobu
 • na webu proskoly.cz  opakování -    ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY   a PSANÍ  Ě/JE/NĚ PO B, M, P, S, V, Z


VLASTIVĚDA

Cestovní ruch v České republice

 • práce s učebnicí -  Naše NEJ – uvedeno 16, vyber si 5, které bys chtěl/chtěla navštívit, pís. poznámky do sešitu
 • https://www.youtube.com/watch?v=WsUs-qNeDSA


ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice str. 62 – Revision

                        Cv . 1,2a – pokud je možnost stranu okopírovat a řešení cv 1, 2a vepsat do kopie. Pokud ne, do sešitu.

                         Cv. 2b  napiš věty do sešitu. Tvoř věty  o obrázku a použij následující slova. Např. There ´s   a cinema next to the supermarket.


Project Fourth Edition | Learning Resources | Oxford University Press  - popis v emailu


MATEMATIKA  

– souhrnné opakování, desetinná čísla – zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání

práce v pracovním sešitě

Nové učivo:

- zaokrouhlování des. čísel – napiš nadpis do sešitu M1 a opiš zelený rámeček z fotografie v příloze + cvičení 1

-Pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel – napiš nadpis do sešitu M1 a opiš zelený rámeček z fotografie v příloze

- video: http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-56/ - cv.1

-příklady z druhé poloviny videa ze cvičení 1 (a, b, c, d, e-  do sešitu

Geometrie -  opakování obvodu čtverce a obdélníku, užití ve slovních úlohách


PŘÍRODOVĚDA –   seriál  Byl jednou jeden život: https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 - SVALY

-  video, jak fungují svaly : https://www.youtube.com/watch?v=0t0iE-4Awuc

-nauč se zpaměti poznávat hlavní svaly – podle papírové skládačky

                           


5. třída – učební plán -  20. dubna -24. dubna března 2020

ČESKÝ JAZYK

Podmiňovací způsob

                                                                                   4 KONCOVKY PřJ a PoJ

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování učiva


 •  stránky Oxfordu – viz minulý týden:


Unit 4  -     Grammar

 • Vocabulary
 • Listening


Na hlavní straně záložka Tests, procvičovat prvních pět od Nubers po be , possessive adjectives


 • Lekce 6 – vypsat slovíčka ze zadní části PS  - My friends
 •      -  Saturday morning
 •      - Are we going to the shops
 •      - Clothes
 •      - Culture
 •                   Pouze neznámá slova


Příloha č.1, procvičování can x can ´t

Příloha č.2, procvičování can x can ´t


VLASTIVĚDA

EVROPA


MATEMATIKA   

 • souhrnné opakování, desetinná čísla – písemné sčítání a odčítání

Test na www.proskoly.cz  - MATEMATIKA – Desetinná čísla

-test č.1 - Desetinná čísla - jaké desetinné číslo je znázorněné?

-test č.2 - Desetinná čísla - převod z písemného do číselného zápisu

https://www.proskoly.cz/article/290/15

1)http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-57/  -

2)práce v pracovním sešitě

Geometrie: znovu si zopakuj a podívej se na video výpočtu obvodu a obsahu,

obsah čtverce a obdélníku : http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-27/ - cv. 1 a cv.3 ,

PŘÍRODOVĚDA –– opakování lidského těla – kostra a svalstvo

 1. práce v  pracovním sešitě  - kontrola www.etaktik.cz, se“…do „Váš meil“ napiš zs@topolna.cz a heslo

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – DEN ZEMĚ -  Umění z odpadů

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz