4.třída

Třídní učitelka Mgr.Lenka Čechová


Rozvh hodin


1. hodina

8.00 – 8.45

2. hodina

8.55 – 9.40

3. hodina

10.00 – 10.45

4. hodina

10.55 – 11.40

5. hodina

11.50 – 12.35

6. hodina

12.50 – 13.35

7. hodina

13.45 – 14.30


Pondělí

ČJ

M

AJ

VL

TVNAB

Úterý

HV

M

ČJ


ČJ
Středa

ČJ

M

AJ

ČJ

Čtvrtek

ČJ

M

VL

TV

INF
Pátek

ČJ

M

AJ

VV

VVZákladní škola Topolná   4.třída – učební plán na 16. – 20. března 2020

Třídní učitelka : Mgr.Lenka Čechová

Český jazyk

 1. Jazyková výchova : procvičování učiva – příbuzná slova, sl. druhy, určování mluvnických kategorií u podst. jmen, vzory podst. jmen rodu středního a ženského
 2. Sloh: komunikace v rodinném kruhu
 3. Lit. výchova: čtení knih dle vlastního výběru

Matematika

        1.   Opakování a procvičování učiva –písemné násobení dvojciferným činitelem

        2.   Slovní úlohy,  jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Anglický jazyk

 1. Procvičování slovíček
 2. Opakování lekcí

Vlastivěda

 1. Opakování učiva – Lucemburkové v Čechách
 2. Půda a zemědělství ČR

Přírodověda

 1. Opakování učiva – vlastnosti látek

Hudební výchova

 1. Zpívání s maminkou

Pracovní činnost

 1. Tvořím dle vlastní fantazie

Výtvarná výchova

 1. Kreslení dle vlastní fantazie

Tělesná výchova

 1. Cvičení a posilování 

Informatika

Procvičování učiva na PC

Základní škola Topolná   4.třída – učební plán na

23.-27. března 2020

Třídní učitelka : Mgr.Lenka Čechová

Český jazyk

 1. Jazyková výchova : procvičování učiva – příbuzná slova, sl. druhy, určování mluvnických kategorií u podst. jmen, vzory podst. jmen rodu mužského
 2. Sloh: dopis pro paní učitelku
 3. Lit. výchova: čtení knih dle vlastního výběru

Matematika

1.   Opakování a procvičování učiva –písemné násobení dvojciferným činitelem, pís. sčítání a            odčítání

        2.   Slovní úlohy,  jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Anglický jazyk

 1. Procvičování slovíček
 2. Opakování lekcí - weather

Vlastivěda

 1. Opakování učiva – Lucemburkové v Čechách
 2. Ochrana přírody

Přírodověda

 1. Opakování učiva – vlastnosti látek - čas

Hudební výchova

 1. Zpívání s maminkou a tatínkem

Pracovní činnost

 1. Úklid svého pokojíčku

Výtvarná výchova

 1. Kreslení dle vlastní fantazie

Tělesná výchova

 1. Jóga pro děti

Informatika

 1. Psaní dopisu ve wordu

Základní škola Topolná   4.třída – učební plán na

30.března-3. dubna 2020

Třídní učitelka : Mgr.Lenka Čechová

Český jazyk

 1. Jazyková výchova : procvičování učiva –určování mluvnických kategorií u podst. jmen, vzory podst. jmen rodu mužského
 2. Sloh: narozeninová pozvánka
 3. Lit. výchova: čtení knih dle vlastního výběru

Matematika

1.   Opakování a procvičování učiva –písemné násobení dvojciferným činitelem, pís. sčítání a            odčítání

        2.   Slovní úlohy,  jednotky délky, hmotnosti, objemu a času - procvičování

Anglický jazyk

 1. Procvičování slovíček
 2.  Lekce 7- školní předměty, určování času-slovní zásoba + videa

Vlastivěda

 1. Opakování učiva + Počátky husitského hnutí
 2. Průmysl – odvětví, firmy, výrobky

Přírodověda

 1. Příroda na jaře – ekosystém park - rostliny

Hudební výchova

 1. Zpívání pro radost

Pracovní činnost

 1. Velikonoční zdobení

Výtvarná výchova

 1. Velikonoční tvoření

Tělesná výchova

 1. Cvičení doma - inspirace

Informatika

 1. Vyhledávání informací  do vlastivědy na internetu

Základní škola Topolná   4.třída – učební plán na

6.- 10. dubna 2020

Třídní učitelka : Mgr.Lenka Čechová

Český jazyk

 1. Jazyková výchova :vzory podst. jmen rodu mužského
 2. Sloh: Velikonoční prázdniny
 3. Lit. výchova: čtení knih dle vlastního výběru

Matematika

1.   Opakování a procvičování učiva –písemné násobení dvojciferným činitelem, pís. sčítání a            odčítání

               2.   Slovní úlohy,  jednotky délky, hmotnosti, objemu a času – procvičování

              3. Číslo milion – číselné řady, čtení čísel

Anglický jazyk

 1. Procvičování slovíček
 2.  Lekce 7- školní předměty, určování času-slovní zásoba + videa

Vlastivěda

 1. Opakování učiva + Počátky husitského hnutí + Jan Hus
 2. Poznáváme naši vlast - hrady

Přírodověda

 1. Příroda na jaře – ekosystém park - živočichové

Hudební výchova

 1. Zpívání pro radost

Pracovní činnost

 1. Velikonoční zdobení

Výtvarná výchova

 1. Velikonoční tvoření

Tělesná výchova

 1. Cvičení doma - inspirace

Informatika – práce na PC

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz