3. třída

Třídní učitelka Mgr. Iva Stolaríková1. hodina

8.00 – 8.45

2. hodina

8.55 – 9.40

3. hodina

10.00 – 10.45

4. hodina

10.55 – 11.40

5. hodina

11.50 – 12.35

6. hodina

12.50 – 13.35

7. hodina

13.45 – 14.30


Pondělí

ČJ

M

TV

ČJ

AJNAB

Úterý

ČJ

M

ČJ

AJ
Středa

ČJ

M

ČJ

HV

TV
Čtvrtek

M

ČJ

PRV

ČJ

VV
Pátek

M

AJ

ČJ

PRV

ČJ
NÁBOŽENSTVÍ: Pondělí 15.00 - 15.45


Základní škola Topolná – 3.třída – učební plán na 16. – 20. Března 2020

                             Třídní učitelka Ivana Stolaríková


Český jazyk

  1. Opakování vyjmenovaných slov po V
  2. Vymysli hádanku
  3. Bajka – Pastýř a vtipálek


Matematika

Sčítání s přechodem přes základ 100

Geometrie – čtverec, čtvercová síť


Anglický jazyk

7. lekce - Tělo


Prvouka

Živočichové


Hudební výchova

Zpíváme s Dádou – vyjmenovaná slova po V


Výtvarná výchova

S čím si nejraději hraji ve volném čase


Pracovní činnosti

Ušij si ústní roušku podle návodu

Základní škola Topolná – 3.třída – učební plán na 23. – 27. Března 2020

                             Třídní učitelka Ivana Stolaríková


Český jazyk

  1. Vyjmenovaná slova po Z
  2. Telefonování
  3. O papouškovi, který se omlouvá


Matematika

Odčítání s přechodem přes základ 100

Geometrie – trojúhelník, obdélník


Anglický jazyk

7. lekce - Tělo


Prvouka

Dělení živočichů podle stavby těla


Hudební výchova

Zpíváme s Dádou – vyjmenovaná slova po Z


Výtvarná výchova

Můj mazlíček

Úkoly na další týden od 30.3.-3.4.2020


ČJ jazyková výchova – Opakování všech vyjmenovaných slov


ČJ sloh.a komunikační výchova – Máme rádi jaro


ČJ liter. výchova – Jarní pohádka


Matematika – Sčítání s přechodem přes základ 100 typu 280 + 40;

                G – Trojúhelník, mnohoúhelníky


PRV – Živočichové obratlovci


PČ – Květina z papíru


VV – Jarní louka

3.ročník – Anglický jazyk, vypracovala Hana Nevělíková

Plán a úkoly na 30.3. – 3.4.

1. Opakuj si slovíčka z předešlých lekcí na stránkách www.skolakov.eu, :   www.zsbcupice.cz

A) Na stránkách skolakov Angličtina  4.třída , kapitola Parts of body celá,      kap. My family – celá – dopiš si do slovníku slovíčka :  

 uncle /ankl/ strýc

 aunt /aunt/ teta

 cousin / kazn / bratranec, sestřenice

Angličtina 3. třída, kap. At school, Numbers celé kapitoly

B) zsbcupice – angličtina 3.tř. – kapitola 11, Have  got – projdi celou


2. lekce 7 – PS s. 36,37, kromě 6.cv., cv.5 – uč se hlasitě číst, přelož si,    

cv. 7 – doplň komiks, cv. 8 – namaluj svoji příšeru a popiš jí – můžeš namalovat na větší papír, ne do sešitu

3. Zahraj si hru Clap your hands. Wave your arms. Stamp your feet. Kik your legs. Shake your head(feet). Touch your ears….(dotkni se). Tickle your tummy. (Zjisti, co to znamená).

4. Pokud se setkáš se slovíčkem, kterému nerozumíš, nauč se vyhledávat na překladači googlu.    

5. Vytiskni si zaslaný dokument – AJ – Test - 7.lekce a vypracuj  

plány od 6.4 – 8.4 2020

 

ČJ jazyková výchova  -Podstatná jména osobní, vlastní

 

ČJ sloh.a komunikační výchova - Jak slavím Velikonoce

 

ČJ liter. výchova - Velikonoce v Halámkovicích

 

Matematika Sčítání s přechodem přes základ 100 typu 285 + 40

 

PČ  Velikonoční kraslice

3.r. – Anglický jazyk – týdenní plán - 6.4. – 10.4.2020


1. Opakování   slovní zásoby z předešlých lekcí 

2. Práce s komiksem

3. 8.lekce – Oblečení – Clothes – nová slovní zásoba –učebnice s. 38

4.Věty :  Have you got ….., krátké odpovědi : Yes, I have. No, I haven´t.

- I haven´t got  one .        Já ho nemám.

- I´ve got lots!       Já mám hodně.  

- I´m sorry.            Je mi líto.

6.  Pracovním sešit stran 38

7. Procvičuj nová slovíčka na www.zsbcupice.cz –  8.lekce, projdi si postupně všechna cvičení.

8. Procvičování oblečení i na stránkách www.skolakov.eu

Anglický jazyk 3.třída  - Clothes – cv. What´s this? What are these?  - procvič.

cv. Choose the word  ( zvolte slovo) – přiřazuj slovíčka

                                        Učební plány od 14.4. – 17.4. 2020


ČJ jazyková výchova  -Podstatná jména

ČJ sloh.a komunikační výchova – Hledáme v hádankách

ČJ liter. výchova – Jak se pasou žížaly


Matematika –Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100

Geometrie  - kruh, kružnice


Prvouka - Rozdělení živočichů – opakování


Výtvarná výchova -  Zmije obecná

3.r. – Anglický jazyk – 14.4. – 17.4.2020


1. Opakuj si slovíčka z předešlých lekcí na stránkách www.skolakov.eu, :   www.zsbcupice.cz

2. Procvičuj  slovíčka z 8.lekce  na www.zsbcupice.cz –15.řádek -  8.lekce, projdi si postupně všechna cvičení.

Můžeš procvičovat oblečení i na stránkách www.skolakov.eu

Anglický jazyk 3.třída  - Clothes – cv. What´s this? What are these?  - procvič.

cv. Choose the word  ( zvolte slovo) – přiřazuj slovíčka

3. Procvič si nová slovíčka na přiložených pracovních listech, které jsem pro vás připravila

4. Dnes se naučíme psát a říkat, čí je oblečení, naučíme se tvořit přivlastňovací zájmena ,  ke jménu přidáváme  - ´s   – zapiš si do sešitu:

-  Katčina sukně   =    Kat´s  skirt

- Nikovy rifle       =    Nick´s jeans

- Petrův kabát       =    Peter´s  coat

5. Prohlédni si na začátku naší knihy angličtiny pozorně naše Superstars a jejich oblečení.  Potom si prohlédni a přečti stránku 39  - oblečení našich Superstars

6.Udělej si podle učebnice cv. 3 v prac.sešitě s. 39 – můžeš si oblečení podle učebnice vymalovat, aby se ti lépe pracovalo.  Naši zpěváci si oblečení vyměnili mezi sebou a vy máte napsat, čí oblečení si oblékají. Napište:

7. Naučte se krátké odpovědi na otázku Máš Spikovy boty? Apod…..

   Napiš si do sešitu:  Have you got Spike´s shoes?     Máš Spikovy boty?

                            Yes, I have.  No, I haven´t.        Ano, mám.   Ne, nemám.

   Udělej cv. 4 , s. 39

Pokud budeš mít pracovní listy hotovy, ofoť a pošli ke kontrole. Můžeš ofocovat i pracovní sešity.  Pokud nebudeš zvládat udělat všechny úkoly, nevadí, uděláš příští týden.

 Učební plány od 20.4.-24.4.2020


ČJ jazyková výchova - Přídavná jména


ČJ sloh.a komunikační výchova – Radost


ČJ liter. výchova - Hádanky


Prvouka – Lidské tělo; Kůže


Výtvarná výchova – Nejlepší dárekAnglický jazyk – 20.4. – 24.4.2020


1. Opakuj si slovíčka  na stránkách www.skolakov.eu, :   www.zsbcupice.cz

2. Procvičuj  slovíčka z 8.lekce  na www.zsbcupice.cz –15.řádek -  8.lekce, projdi si postupně všechna cvičení.  Clothes (Unit 8)

3. Učebnice – s.40 – v muzeu voskových figur

Napiš si do slovníku:   pirate            /pairet/           pirát

                                  cowboy        /kaubei/           kovboj

                                   clown           /klaun/             klaun

                                 police officer    /peli:s ofise(r)/ policista, policistka

  Napiš si do sešitu:

  Whose (hat) is this     /hu:z/      Čí je to klobouk?

  It ´s the (pirate) ´s (hat). To je pirátův klobouk.

4. Projdi si str. 40, zkus si přeložit.

What a great museum!          Jaké úžasné muzeum!

What a mess!                        Jaký nepořádek(zmatek)!

Klobouky jsou přeházené  a Mark a Sally je dávají správně.

5. Pracovní sešit s. 40: Tvoř otázky podle vzoru. Na otázky zkus odpovědět.

 Můžeš ofotit pracovní sešity a poslat ke kontrole.

                                              Učební plány od  27.4.-30.4.2020


ČJ jazyková výchova - Zájmena


ČJ sloh.a komunikační výchova – Kouzla a čáry


ČJ liter. výchova – Harry Potter


Prvouka - Smysly


Výtvarná výchova – Čarodějnice


Pracovní činnosti – Kouzelná hůlka

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz