2.A třída

Třídní učitelka Mgr. Hana Nevělíková


1. hodina

8.00 – 8.45

2. hodina

8.55 – 9.40

3. hodina

10.00 – 10.45

4. hodina

10.55 – 11.40

5. hodina

11.50 – 12.35

6. hodina

12.50 – 13.35

7. hodina

13.45 – 14.30

Pondělí

ČJ

M

PRVČJ

NABÚterý

ČJ

M

PRV

ČJStředa

ČJ

M

ČJ

HV
Čtvrtek

ČJ

M

ČJ

VV
Pátek

M

TV

TV

ČJ

ČJ


Základní škola Topolná – 2.třída – učební plán na 16. – 20. Března 2020-03-17

                             Třídní učitelka Hana Nevělíková

 Český jazyk:

1. Opakování a procvičování psaní i,í – y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách

2. Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

3. Sloh. a kom. výchova – Správné řazení vět

4. Lit. vých. – báseň o jaru – zpaměti

5. Čtení knihy

Matematika:

1.Procvičování sčítání a odčítání do 100

2. Procvičování násobení a dělení 2,3

3. Násobilka 4 – násobky čísla 4

4. Slovní úlohy na násobení a dělení 2,3,4

Prvouka

1.Opakování  - čas, domov: hodiny, měsíce, kalendář, ČR, rodina, pokojové rostliny, povolání

2. Jaro -  jarní měsíce, začátek jara, změny v přírodě, jarní práce na zahradě

Hudební výchova

1.Příprava lidových písniček

2.Poslech hudby  – Hudební perličky Pavla Šporcla

Výtvarná výchova : Namaluj svého domácího mazlíčka

Pracovní činnosti : Sněženka v kruhu

Základní škola Topolná – 2.třída – učební plán na 23.3. – 27.3.2020

                             Třídní učitelka Hana Nevělíková

 Český jazyk:

1. Opakování a procvičování psaní i,í – y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách

2. Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

3. Sloh. a kom. výchova – Dopis

4. Lit. vých. – báseň  Jak rostlina roste – zpaměti

5. Čtení knihy Povídání o pesjkovi a kočičce

Matematika:

1. Procvičování násobení a dělení  1,2,3

2. Násobení a dělení 4

3. Slovní úlohy

4. Měření a rýsování úseček

Prvouka

1.Jaro – jarní květiny

2. Tělo kvetoucích rostlin

Hudební výchova

1. Zazpívej si každý den

2.Poslech hudby  – písničky Svěráka a Uhlíře

Výtvarná výchova, praktické činnosti:

1.Vyrob podle video návodu kočku

2. Staráme se o květiny

Tělesná výchova

1. Každý den si chvilku zacvič, zatancuj, proběhni se po zahradě.

Základní škola Topolná – 2.třída – učební plán na 30.3. – 3.4.2020

                             Třídní učitelka Hana Nevělíková

 Český jazyk:

1. Procvičování psaní souhlásek uprostřed a na konci slova – spodoba,znělé a neznělé souhlásky

2. Diktát – psaní i,í – y,ý po měkkých a vtrdých souhláskách

3. Sloh. a kom. výchova – Vyprávění podle obrázkové osnovy

4. Lit. vých. – jarní  veršování

5. Čtení knihy Povídání o pejskovi a kočičce

Matematika:

1. Procvičování násobení a dělení  1,2,3,4

2. Opakování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

3. Slovní úlohy  na násobení a dělení – x krát méně, x krát více

4. Měření a rýsování úseček

Prvouka

1.Jaro – Stromy na jaře

2. Vývoj plodu, průběh opylení

Hudební výchova

1. Zazpívej si každý den

2.Poslech hudby  –  pusť si relaxační hudbu

3. Zatancuj si u své oblíbené hudby, písně

Výtvarná výchova, praktické činnosti:

1.Vyrob podle video návodu motýla, poskládej podle video návodu  žabku, rybku

2. Pomáháme na zahradě

Tělesná výchova

1. Každý den si chvilku zacvič, zatancuj, proběhni se po zahradě.

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz